Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Kriminalitet begået af ansatte er et stort problem for mange virksomheder.

Med en Codan Kriminalitetsforsikring er du sikret mod de økonomiske tab, som følge af kriminalitet begået mod virksomheden selv eller mod jeres kunder.

Forsikringen dækker f.eks.:

 • Tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig eller bedrageri begået af ansatte over for virksomheden
 • Tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig, bedrageri mv. begået af ansatte mod virksomhedens kunder
 • Tab, der skyldes strafbar manipulation af data, programmer eller rutiner i virksomhedens computersystemer
 • Et pengeinstituts uberettigede elektroniske dispositioner over virksomhedens konti
 • Meromkostninger og genetablering i forbindelse med:
  • Fjernelse af virus og genetablering af data
  • Ansattes datasabotage
  • Tredjemands datasabotage

Dækningen dækker tab, der er sket i Grønland og som er konstateret, efter at forsikringen er købt – uanset hvornår den kriminelle handling er begået.

Ring +299 32 54 55 og hør mere om, hvordan en Codan Kriminalitetsforsikring kan gavne din virksomhed.