Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Codan Sundhed er et særligt tilbud, der kan hjælpe dig og dine medarbejdere, når der er behov for en hurtig tid til undersøgelse eller behandling hos en speciallæge eller på et hospital.

Behandlingsforsikringen dækker udgifter til behandling af sygdomme, der kan kureres eller bedres varigt. På den måde kan der opnås færre sygedage og mindre stress og bekymring. Og den hurtige behandling kan også være med til at give mindre risiko for følgesygdomme.

Særlige fordele ved Codan Sundhed:

 • Færre sygedage, hurtigere tilbage på arbejde
 • Tryghed og trivsel i hverdagen
 • Uafhængighed af ventelister
 • Mindre risiko for følgesygdomme
 • Mindre belastning af familie og kolleger
 • Mulighed for behandling i hele Norden

Codan Sundhed kan tilpasses din virksomheds behov og økonomi

Du kan kombinere forskellige dækninger alt efter behov:

 • Basisdækning (obligatorisk)
 • Psykologibehandling
 • Misbrugsdækning
 • Supplerende ydelser
 • Fysioterapi og kiropraktik

Egenbetaling

Codan Care er en fleksibel ordning – også med hensyn til præmien. Fx kan der vælges en ordning med Egenbetaling, hvor medarbejderne selv betaler et mindre beløb, når de gør brug af forsikringen. På den måde kan forsikringspræmien reduceres med helt op til 35%, afhængigt af, hvor stor egenbetalingen skal være.

Behandlingsforsikring ved arbejdsulykke

Dækningen er et supplement til Codan arbejdsskadeforsikring. Bliver en medarbejder ramt af en arbejdsulykke hjælper dækningen til hurtig undersøgelse og betaler efterfølgende for eventuel operation eller behandling.

Sygedriftstabsforsikring

Mange har en driftstabsforsikring, der dækker, hvis firmaet ikke kan fungere som normalt – fx efter en brand, vandskade eller lignende.
Codan tilbyder også en Sygedriftstabsforsikring, der på samme måde dækker tab som følge af uarbejdsdygtighed hos indehaveren eller andre nøglemedarbejdere i perioder fra 3 uger og helt op til 49 uger.

Hvad dækker forsikringen?

 • Tab ved nedgang i omsætningen som følge af sygdom eller ulykke
 • Udgift til vikar eller andre løsninger, der kan sikre omsætningen helt eller delvist

Ring og få mere at vide om Sygedriftstabsforsikringen og om mulighederne for netop din virksomhed.

Kollektiv ulykkesforsikring

Codans kollektive ulykkesforsikring er en billig og effektiv måde at sikre virksomhedens medarbejdere på. Både i arbejdstiden, i fritiden og på vej til og fra arbejde. Ulykkesforsikringen dækker varige mén efter et ulykkestilfælde. Og erstatningen bliver udbetalt, selv om den pågældende har en ulykkesforsikring i forvejen. På den måde er Codan med til at sikre ekstra erstatning ved varige mén.

Invaliditetsdækning er en fast del af ulykkesforsikringen. Derudover kan ordningen kombineres med flere dækninger alt efter jeres behov:

 • Dødsfald
 • Tandskade – inkl. tyggeskader
 • Tillægserstatning –  dobbelterstatning ved høje méngrader
 • Straks erstatning – udbetaling af en kontant erstatning med det samme, som ikke skal betales tilbage, selv om skaden ikke viser sig at være varig

Forsikringen er skattefri for medarbejderne, så længe forsikringssummen er 500.000 kr. eller derunder.

Rejsen til Danmark

Codan Sundhed omfatter ikke rejsen i eller til/fra Grønland.

Codan Sundhed App:

Vi anbefaler at du i Appstore eller GooglePlays henter Codans app: Codan Sundhed, så har du altid alle oplysninger lige ved hånden.