Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker, når virksomheden kan gøres juridisk ansvarlig for skade på andre mennesker eller deres ting.

Forsikringen dækker f.eks.:

  • Ansvar i forbindelse med udførelse af det arbejde, som er nævnt i forsikringspolicen
  • Virksomhedens ansvar som bruger eller ejer af ejendom og grundareal i forbindelse med virksomhedens drift
  • Ansvar for pludselig, uventet og utilsigtet forurening gennem luft, vand eller jord fra virksomhedens adresser
  • Ansvar for personskader, som en ansat i virksomheden kommer til at påføre en kollega
  • Ansvar for skade på person eller ting, som skyldes et produkt, virksomheden har solgt
  • Ansvar for skade på person eller ting, forvoldt som følge af virksomhedens ydelse efter den er leveret

Du kan bl.a. udvide forsikringen med:

  • Dækning udenfor Norden – f.eks. hvis din virksomhed deltager med en stand på udstillinger, udfører montage eller installationsarbejde
  • Dækning ved anvendelse af kraner og lifte – hvis din virksomhed anvender kraner og lifte, der ikke er selv-kørende
  • Behandling og bearbejdning – ansvaret for skader som følge af din håndværksmæssige udførelse, f.eks. hvis din virksomhed modtager varer til reparation eller monterer produkter hos kunder

Derfor er det vigtigt, at du får den korrekte rådgivning som passer til din virksomheds behov, ring og hør mere på +299 32 54 55.