Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Alt det løse kan hurtigt blive til mange penge

Hvor alvorligt ville det være for dit firma at undvære en maskine i en uge? Eller printeren? Og hvor slemt ville det være at miste en del af varelageret?
En Codan Løsøreforsikring dækker ikke kun varer, inventar og maskiner ved brand, tyveri og vandskader. Den dækker også følgeudgifter som f.eks. oprydning efter brand og omstilling af låse efter indbrud.

Erstatningen beregnes på baggrund af den samlede værdi af virksomhedens løsøre. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens værdier er beregnet rigtigt, så du undgår underforsikring.

Codan Løsøreforsikring er en fleksibel ordning, der kan tilpasses præcis til din virksomheds behov og økonomi. Se mere om dette nedenfor.

Sådan er du dækket af Codan Løsøreforsikring:

 • Dækningsområde – Forsikringen dækker på den eller de adresser, vi har aftalt. De forsikrede værdier skal befinde sig inde i en bygning med hårdt tag.
 • Sikring af visse varegrupper – Radio- og edb-elektronik, spiritus- og tobaksvarer og andre værdifulde varer, der er lette at omsætte som tyvekoster
 • Rede penge og pengerepræsentativer – kontanter samt ucrossede og underskrevne checks, frimærker, værdipapirer, mønt-, skrabe-, tele- og klippekort og andet, der nemt kan veksles

Løseøreforsikringen kan tilpasses din virksomheds behov

 • All Risk dækning på varer og inventar – dækker alle pludseligt opståede skade på varer og inventar
 • Hærværk – omfatter både hærværk og graffiti – uanset om det sker i eller uden for virksomhedens arbejdstid
 • EDB- og svagstrømskasko – omfatter skader på edb-udstyr, tyverialarmer, kasseapparater, telefoner og andet svagstrømsudstyr
 • Maskinkasko – omfatter alle virksomhedens maskiner i tilfælde af kaskoskader, kortslutning og hærværk
 • Containerdækning – dækker skader på containere med indhold efter fx brand, tyveri af hele containeren og indbrud
 • Skurvogn – omfatter selve skurvognen og dens indhold ved brand og indbrud
 • Brandfarlige væsker – omfatter benzin og diesel i over- eller underjordiske tanke inkl. påfyldningsstandere
 • Arbejdsmaskinkaskoforsikring – dækker fysisk skade ved pludselige hændelser, hvad enten de kommer udefra eller indefra
 • Glas og skilte – dækker skader som følge af brud
 • Sanitet – dækker skader som følge af brud på håndvaske, badekar, bideter, cisterner og wc-kummer

Ring +299 32 54 55 og hør mere om Codan Løsøreforsikring og få rådgivning om hvilke dækninger, vi vil anbefale til din virksomhed.