Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Driftstabsdækningen omfatter det tab der opstår, hvis forretningens omsætning falder på grund af brand, tyveri eller vandskade.

Forsikringen kan dække i 6, 12, 18 eller 24 måneder. Perioden afhænger bl.a. af, hvor lang tid det kan tage at genopføre og genindrette bygninger eller lokaler, af den tid der kan gå til indkøb og indkøring af nye maskiner samt den tid, det kan tage at indhente tabte markedsandele.

Driftstab – leverandør og aftager

Driftstabsdækningen kan udvides med en leverandør- og aftagerdækning, som omfatter driftstab på grund af brand, tyveri eller vandskade hos en leverandør eller aftager.

Driftstab – meromkostning

Driftstabsdækningen kan også udvides med meromkostningsdækning, som dækker de ekstra omkostninger, som der kan være ved at opretholde driften efter en skade.

Det kan fx gælde:

  • Midlertidig etablering på en anden adresse
  • Leje af andet inventar m.m.
  • Overtidsbetaling, f.eks. til genfremstilling af dokumenter
  • Oprettelse af telefon- og netværksforbindelser m.m.

Meromkostningsdækningen omfatter løsøreskader.

Ring +299 32 54 55 for at høre mere om Codan Driftstabsdækning.