Una qupperneq nutserneqalerpoq.

En ejendomsforsikring, der følger med tiden

Hvor skal en forsikring dække, hvis et værksted brænder ned eller en forretning bliver ødelagt af en vandskade? Er det i orden med den oprindelige pris eller skal man kunne genetablere værkstedet eller forretningen?

Hos Codan mener vi, at en ejendomsforsikring skal sikre, at firmaet kommer hurtigst muligt i gang igen efter en skade – vi dækker derfor normalt efter nyværdi-princippet: nyt for gammelt, forudsat at bygningerne ikke er mere end 30% værdiforringet. Vi dækker også krav om lovliggørelse ved reparation eller genopførelse af ældre bygninger.

Codan ejendomsforsikring dækker:

  • Bygningsbrand – reparation af bygningen inkl. lovliggørelse
  • Restværdi – ny bygning, hvis den gamle er skadet 50% eller mere, dog forudsat bygningen er vedligeholdt
  • Kortslutning – dækker hovedtavler og andre faste elinstallationer
  • Jorddækning – rensning af jord – f.eks. efter brand
  • Bygningsskade – dækker f.eks. vandskade, stormskade og hærværk ved indbrud

Du kan udvide forsikringen med disse tillæg:

  • All Risk – dækker skader på bygningen, der sker pludselig og uforudset.
  • Hærværk og graffiti – skader på selve bygningen og på murede indhegninger
  • Glas, sanitet, skilte og neonrør – skader som følge af brud
  • Husejeransvar – erstatningsansvar for skader på personer eller ting – også pga. en lejers forsømmelighed
  • Huslejetab – tab af lejeindtægt, hvis lokaler ikke kan lejes ud pga. skade på bygningen.

Ring +299 32 54 55 og få rådgivning om hvilke forsikringer og dækninger vi vil anbefale din virksomhed.