Una qupperneq nutserneqalerpoq.

Der er altid en risiko for, at en vare kan blive beskadiget, når den transporteres. Der kan f.eks. ske uheld med en lastvogn, eller der kan opstå brand ombord på et skib.

Transportøren, f.eks. RAL, har som regel et begrænset ansvar. Deres ansvarsforsikringen dækker sjældent hele skaden på grund af et begrænsningsbeløb, som vel at mærke ikke tager ikke hensyn til, at der kan være store forskelle i værdien af gods.

Det er op til dig, at forsikre varer under transport

Når din virksomhed arrangerer transporten, bærer du selv risikoen for, at varen kan blive beskadiget undervejs. Og det gælder, uanset om du er køber eller sælger.

Codan Varetransport giver dig disse fordele:

  • Erstatning for varer, der bliver beskadiget under en transport
  • Skader på virksomhedens egne ting som værktøj, reservedele o.lign.
  • Fuld erstatning uanset begrænsningsbeløb
  • Kun ét sted at anmelde skaden