Med en Husforsikring får du dækket skader, som skyldes brand, storm, indbrud, hærværk eller nedbør – skader, som kan være omfattende og dyre at reparere.

Derudover får du også dækket det erstatningsansvar, du har som husejer, hvis andre kommer til skade på din ejendom.

Dette får du med en husforsikring

Branddækning

Med vores Branddækning er du sikret økonomisk erstatning ved små og store brandskader.

Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Dækningen er obligatorisk, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen.

Bygningskaskodækning

Bygningskaskodækningen dækker fx skader pga. tyveri, hærværk eller storm. 

Men den dækker også, hvis du er skyld i skader på andre personer. Fx hvis du ikke har sørget for snerydning, og postbuddet derfor falder og kommer til skade. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk erstatning, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Hytteforsikring

Med hytteforsikring er din hytte forsikret mod større og mindre brandskader.

Ring på tlf.: 32 54 55 og hør nærmere, da vi ikke har mulighed for at dække over hele Grønland

Du bestemmer selv din selvrisiko

Du kan selv være med til at bestemme prisen på din Hus- og Fritidshusforsikring. Med en høj selvrisiko bliver forsikringen billigere. Til gengæld betaler du mere, hvis du får en skade. Med en lav selvrisiko bliver forsikringen dyrere, men omvendt betaler du mindre, hvis uheldet er ude. Faktisk kan du vælge at have en selvrisiko på 0 kr.

Forsikringsbetingelser for husforsikring