Codan Care Hospitalsbehandling er til dig, der vil bruge livet på andet end ventelister i det offentlige sundhedssystem. Forsikringen dækker udgifter både ved undersøgelse og behandling hos speciallæge eller på betalingshospital. Kortere ventetid giver færre dage med smerter og bekymring, men det mindsker også risikoen for følgesygdomme.

Dine fordele med Codan Care hospitalsbehandling

Erstatningen forudsætter ikke, at du har været ude for et ulykkestilfælde eller fået varige mén. Psykologdækningen er inkluderet som standard – og der er ingen begrænsning for, hvor mange konsultationer du kan få. Skader som følge af farlig sport er dækket. Kroniske sygdomme og deres følgevirkninger dækkes i op til 3 måneder efter, at de er konstateret. Efter 6 måneder dækker forsikringen også lidelser, som har givet symptomer, inden forsikringen blev tegnet.

Det dækker forsikringen

 

  • Codan Care Hospitalsbehandling dækker udgifter til behandling af sygdomme, som kan kureres eller forbedres varigt, bl.a. operation for diskusprolaps og grå stær samt udskiftning af hofteled
  • Behandling af kroniske sygdomme og deres følgetilstande indtil 3 måneder efter, at diagnosen er stillet
  • Akut krisehjælp hos psykolog
  • Behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater
  • Midlertidig hjemmehjælp i indtil 30 dage efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation
  • Nødvendige udgifter til behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor i indtil 6 måneder efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation

Hvis du får brug for forsikringen

Hvis du har behov for undersøgelse/behandling, anbefaler vi, at du først kontakter din egen læge.

Hvis lægen konstaterer et behov for yderligere undersøgelse og/eller behandling, skal du kontakte os hurtigst muligt.

Du kan ringe til Codan Care Skade på +45 33 55 38 34 alle hverdage mellem kl. 8 og 16. Husk at have dit police-nr. parat – du finder det på dit Codan Care kort.
Hvis du får behov for psykiatrisk krisehjælp, kan du ringe døgnet rundt til Falck Healthcare på +45 70 10 20 12.

Rejsen til Danmark

Codan Care forsikringen omfatter ikke rejsen i eller til/fra Grønland.

Forsikringsbetingelser for Codan Care Privat