Din virksomhed behøver ikke gå i stå selv om bilen gør det

Codans bilforsikringer er opdelt i en obligatorisk del (den lovpligtige ansvarsforsikring) og en række tilvalg. På den måde er det dig selv og din virksomheds behov, der styrer, hvor omfattende forsikringen skal være.

En Codan bilforsikring kan også dække føreren

En normal bilforsikring med kaskoforsikring dækker skader på bilen og på passagerer. Men føreren af bilen er som regel ikke dækket – f.eks. i forbindelse med solo-ulykker. Derfor tilbyder Codan en særlig Førerpladsdækning som tilkøb til vores erhvervsbilforsikringer.

Codan førerpladsdækning dækker blandt andet:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Undersøgelse og behandling
  • Varigt mén
  • Svie og smerte
  • Tab af erhvervsevne
  • Motor- og arbejdsmaskine-ansvarsforsikring

Denne forsikring dækker dit ansvar f.eks.:

  • Både når en selvkørende maskine befinder sig på færdselslovens område og under kørsel uden for færdselslovens område
  • Når maskinen ikke er i brug som køretøj, men som arbejdsredskab

Vi anbefaler, at etablere motoransvarsforsikring på alle selvkørende maskiner, også selv om de normalt ikke benyttes på færdselslovens område. På den måde er du også dækket, når f.eks. en gravemaskine måske lige skal flyttes fra ét område af en grusgrav til et andet hen over en offentlig vej.

Arbejdsmaskiner og – redskaber

Arbejdsmaskiner med en motorkraft på over 10 hk (7,35 kw) skal forsikres separat.

Du skal forsikre arbejdsmaskinerne, uanset om du ejer eller lejer dem. Hvis du lejer arbejdsmaskiner ud, er der et tillæg på 20% på præmien.

Afhængigt af, hvilken maskine der er tale om, kan du vælge mellem forskellige forsikringer og dækninger f.eks. gravedækning, løftedækning (for mobilkraner og brandforsikring alene).

Ring +299 32 54 55 og få rådgivning om, hvilke forsikringer og dækninger vi vil anbefale til din virksomhed.