Illit Forsikringit Agentur A/S blev stiftet 1. december 2009.

Det er er grønlandsk selskab, der driver forsikringsagentur, hvilket vil sige, at vi aer agenter i Grønland for danske forsikringsselskaber. Codan er i den sammenhæng vores primære leverandør.

Frem til 2009 havde Codan Forsikring eget kontor i Grønland, men med den aftale, der blev indgået med os i 2009 nedlagde Codan deres kontor og vi overtog salg til og betjening af alle deres kunder i Grønland.

Illit Forsikringit Agentur A/S overtog tillige de 3½ medarbejdere, der var, og er siden vokset til i alt 6 fuldtidsansatte.

Codan Forsikring er kundernes garant for at få erstatning, idet det er dem, der opkræver og modtager indbetalingerne på de forskellige forsikringer og det er også der, der står for at udbetale erstatninger.

Illit Forsikringit aflønnes af Codan i forhold til, hvor mange kunder vi har, så hver kunde er vigtig for os.

Derfor forsøger vi at gøre jer interesseret i at benytte Codan som forsikringsselskab og at gøre jer trygge ved at kunne betjene vores kunder på flere sprog.

Der er meget få uddannede forsikringsfolk i Grønland. Derfor bruger vi en del ressourcer på at uddanne lokal arbejdskraft, og det er i form af voksenlærlinge, som sendes på skoleophold i Danmark 3 – 6 gange årligt i op til 4 år, før de er udlært.

Her i 2016 har vi 3 personer, der er på forskellige kurser, hvoraf 2 forventes udlært i 2017.

Vi er tillige agenter for Pantaenius Bådforsikring, Danske Fiskeres Forsikring G/S og Europæiske Rejseforsikring, så vi kan betjene alle grønlandske kunder med de dækninger der er behov for – og måske også dine?