Illit Forsikringit Agentur A/S blev stiftet 1. december 2009.

Det er er 100% grønlandsk selskab, der driver forsikrings agentur, hvilket vil sige, at vi er agenter i Grønland for danske forsikringsselskaber. Codan er i den sammenhæng vores primære leverandør.

Frem til 2009 havde Codan Forsikring eget kontor i Grønland, men med den aftale, der blev indgået med os i 2009, nedlagde Codan deres kontor og vi overtog salg til og betjening af alle deres kunder i Grønland.

Illit Forsikringit Agentur A/S overtog tillige de 3½ medarbejdere, der var, og er siden vokset til i alt 8 ansatte.

Illit Forsikringit A/S gennemførte i 2020 et generationsskifte og fik i den forbindelse to nye ejere og direktører, Nicolaj Graversen og Michael Qvistgaard

Codan Forsikring er kundernes garant for at få erstatning, idet det er dem, der opkræver og modtager indbetalingerne på de forskellige forsikringer og det er også dem, der står for at udbetale erstatninger.

Illit Forsikringit modtager provision af Codan, og derfor er alle vores kunder meget vigtige for os. Det er også meget vigtigt for os at vi kan hjælpe og rådgive vores kunder på grønlandsk og dansk.

Der er meget få uddannede forsikringsfolk i Grønland. Derfor bruger vi en del ressourcer på at uddanne lokal arbejdskraft, og det er i form af voksenlærlinge, som sendes på skoleophold i Danmark 3 – 6 gange årligt i

op til 4 år, før de er udlært.

I 2021 har vi 4 Eksaminerede Assurandører, hvor af de 3 er uddannet her på kontoret. Samtidig er 3 andre i gang med uddannelsen.

Vi er også tillige agenter for Pantaenius Bådforsikring og Europæiske Rejseforsikring, så vi kan betjene alle grønlandske kunder med de dækninger der er behov for – og måske også dine?